Avocat Oradea


Ursuta.ro

Expresia capacitate civila desemneaza capacitatea subiectelor de drept civil. Ea are ca gen proxim notiunea de „capacitate juridica”, care înseamna aptitudinea, generala si abstracta, de a fi titular de drepturi si obligatii. În structura capacitatii civile intra doua elemente: capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu.

Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice este aptitudinea sa de a-si exercita drepturile civile si de a-si îndeplini obligatiile civile, prin încheierea de acte juridice, de catre organele sale de conducere. Potrivit art. 35 alin. 1 si 2, „Persoana juridica îsi exercita drepturile si îsi îndeplineste obligatiile prin organele sale. Actele juridice facute de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însasi”.

Ursuta.ro :În prima parte a conferintei, doamna avocat lect. dr. Florina Morozan din cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Oradea a prezentat noutatle cu privire la principiile procesului civil, actiunea civila, participantii la procesul civil, regimul nulitatii actelor de procedura si sistemul probator.

Www.ursuta.ro

Dupa o binemeritata pauza, domnul av dr. Mircea Ursuta, Lector INPPA, membru în Comisia de redactare a Proiectului legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedura civila a expus modificarile esentiale cu privire la competenta, citare, etapa scrisa, cercetarea procesului în camera de consiliu, judecata în fond, hotarârea judecatoreasca, executarea provizorie si cheltuielile de judecata, ambele parti ale conferintei fiind incheiate cu o serie de întrebari – raspunsuri.

Dupa introducerea facuta de domnul avocat Cristian Domocos, decanul Baroului Bihor, si prelegerea mai sus numita a domnului avocat dr. Mircea Ursuta, a luat cuvântul doamna judecator dr. Dana Cigan, presedinte al Curtii de Apel Oradea, care a subliniat necesitatea colaborarii dintre avocati si judecatori în prezent cât mai ales pentru viitor în vederea implementarii cu succes a schimbarilor ce vor fi aduse de Noul Cod de procedura civila.

Avocat Oradea : In materie contraventionala, am obtinut numeroase solutii de anulare proces - verbal de contraventie, inlocuire amenda cu avertisment, inlaturare sanctiune masura de suspendare permis de conducere in materie de circulatie rutiera, inlaturare confiscare. In aceasta materie, putem sa va reprezentam cu succes in litigii cu diferite institutii ale statului, politie, garda financiara, finante, directie vamala, politie comunitara, garda de madiu, primarie.

Click Aici Miercuri, 14 martie 2012, Baroul Bihor si Curtea de Apel Oradea au organizat în sala Toscana a Hotelului Ramada din Oradea prima din seria de patru conferinte desfasurate sub titlul Noul Cod de procedura civla. Cum va fi?, urmând ca urmatoarele trei sa aiba loc pâna la intrarea în vigoare a Noului Cod de procedura civila, respectiv pâna la data de 1 iunie 2012. Manifestarea s-a bucurat de un real interes, fiind prezenti peste doua sute de participanti, atât avocati cât si numerosi judecatori ai instantelor din raza Curtii de Apel Oradea, consilieri juridici si alte persoane interesate.

Ursuta.ro Dupa o binemeritata pauza, domnul av dr. Mircea Ursuta, Lector INPPA, membru în Comisia de redactare a Proiectului legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedura civila a expus modificarile esentiale cu privire la competenta, citare, etapa scrisa, cercetarea procesului în camera de consiliu, judecata în fond, hotarârea judecatoreasca, executarea provizorie si cheltuielile de judecata, ambele parti ale conferintei fiind incheiate cu o serie de întrebari – raspunsuri.

More results:
Avocat Ursuta.ro Avocat